Perda 8 2006 Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga

Perda 8 Tahun 2006 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga. (download)